Rozpis lektorov v PDF formáte si môžete pozrieť TU

.

Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje je sila Ježiša samého.

LEKTORSKÁ SLUŽBA V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY

JÚN 2020

Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Nová Ves nad Žitavou – Slepčany

Kostol sv. Tomáša Becketa Nová Ves nad Žitavou

Štvrtok 11. jún

Prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi

18:00  1. čítanie : Mária Kováčová

             2. čítanie : Monika Pristachová                        Spoločné modlitby veriacich: Anna Kováčová

Nedeľa 14.jún

8:00:     1. čítanie : Zuzana Vašková

             2. čítanie : Marta Danková          

             Spoločné modlitby veriacich: Anna Mladá          

11:00: 1. čítanie : Mária Horváthová      

           2. čítanie : Marcela Lintnerová

           Spoločné modlitby veriacich: Ondrej Kováč          

Nedeľa 21.jún

8:00:   1. čítanie : Eva Koprdová

           2. čítanie : Marta Kissová          

           Spoločné modlitby veriacich: Mária Kováčová

11:00: 1. čítanie : Erika Koprdová          

           2. čítanie : Martin Frőhlich

       Spoločné modlitby veriacich: Henrieta Frőhlichová

Nedeľa 28.jún

8:00:   1. čítanie : Anna Kováčová

           2. čítanie : Zuzana Vašková        

           Spoločné modlitby veriacich: Marta Danková          

11:00: 1. čítanie : Marianna Vozárová

           2. čítanie : Mária Horváthová      

       Spoločné modlitby veriacich: Marcela Lintnerová

Pondelok 29. jún

Sv. Petra a Pavla

       1. čítanie : Anna Mladá                    

       2. čítanie : Erika Koprdová          

         Spoločné modlitby veriacich: Monika Pristachová            

Modlitba lektora:

Všemohúci Bože, ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam. Amen.

Lektorská služba pri liturgii slova

Pri liturgickom slávení Božieho slova lektori čítajú biblické texty. Pred sv. omšou sa lektor pripraví na čítanie: prosbou o požehnanie, modlitbou, prečítaním textu viackrát, aby textu porozumel. Dobre je, ak sa lektor pripraví doma a text premedituje, aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila v srdci láska a živý záujem k Svätému písmu.