Dnes je:

Rozpis lektorov v PDF formáte: SEPTEMBER, OKTÓBER 2020

Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje je sila Ježiša samého.

 

 

LEKTORSKÁ SLUŽBA V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY

SEPTEMBER, OKTÓBER 2020

Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Nová Ves nad Žitavou – Slepčany

Kostol sv. Tomáša Becketa Nová Ves nad Žitavou

Nedeľa 6. september

8:00:   1. čítanie : Marta Kissová          

           2. čítanie : Mária Horváthová         

           Spoločné modlitby veriacich: Zuzana Vašková

             

11:00: 1. čítanie : Marianna Vozárová                                   

           2. čítanie : Henrieta Frőhlichová

           Spoločné modlitby veriacich: Martin Frőhlich

Nedeľa 13. september

8:00:   1. čítanie : Anna Kováčová

           2. čítanie : Mária Kováčová

           Spoločné modlitby veriacich: Anna Mladá 

  

11:00: 1. čítanie : Monika Pristachová

           2. čítanie : Marcela Lintnerová

           Spoločné modlitby veriacich: Erika Koprdová          

Utorok 15. september

Sedembolestnej Panny Márie

           1. čítanie : Eva Koprdová

           2. čítanie : Zuzana Vašková              

           Spoločné modlitby veriacich: Zuzana Vašková              

Nedeľa 20. september

8:00:   1. čítanie : Marta Danková          

           2. čítanie : Marta Kissová           

           Spoločné modlitby veriacich: Eva Koprdová

11:00: 1. čítanie : Martin Frőhlich

           2. čítanie : Marianna Vozárová 

       Spoločné modlitby veriacich: Ondrej Kováč         

Nedeľa 27. september

8:00:   1. čítanie : Anna Mladá    

           2. čítanie : Anna Kováčová

           Spoločné modlitby veriacich: Mária Kováčová

11:00: 1. čítanie : Ondrej Kováč         

           2. čítanie : Mária Horváthová         

         Spoločné modlitby veriacich: Marcela Lintnerová

OKTÓBER 2020

Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Nová Ves nad Žitavou – Slepčany

Kostol sv. Tomáša Becketa Nová Ves nad Žitavou

Nedeľa 4.október

 

8:00:   1. čítanie : Zuzana Vašková

           2. čítanie : Marta Danková          

           Spoločné modlitby veriacich: Anna Kováčová

11:00: 1. čítanie : Erika Koprdová          

           2. čítanie : Monika Pristachová

           Spoločné modlitby veriacich: Eva Koprdová

Nedeľa 11. október

 

8:00:   1. čítanie : Mária Kováčová

           2. čítanie : Anna Mladá    

           Spoločné modlitby veriacich: Marta Kissová 

        

11:00: 1. čítanie : Martin Frőhlich

           2. čítanie : Ondrej Kováč         

       Spoločné modlitby veriacich: Henrieta Frőhlichová

Nedeľa 18.október

 

8:00:   1. čítanie : Anna Kováčová

           2. čítanie : Zuzana Vašková

           Spoločné modlitby veriacich: Marta Danková          

11:00: 1. čítanie : Marcela Lintnerová

           2. čítanie : Erika Koprdová          

         Spoločné modlitby veriacich: Mária Horváthová         

Nedeľa 25.október

 

8:00:   1. čítanie : Marta Kissová          

           2. čítanie : Eva Koprdová

           Spoločné modlitby veriacich: Anna Mladá

   

11:00: 1. čítanie : Ondrej Kováč         

           2. čítanie : Marianna Vozárová 

         Spoločné modlitby veriacich: Monika Pristachová

Farský kostol

Aktuálne služby lektorov vo farskom kostole TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Služby lektorov vo filiálnom kostole SEPTEMBER až NOVEMBER 2020 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)