Dnes je: 2 dec, 2016

V našej farnosti chceme začať s prípravou na sviatosť birmovania. V aktuálnych oznamoch nájdete pokyny pre prípadných záujemcov.

Milí koledníci! Tretiu adventnú nedeľu (11.decembra) si zapíšte do kalendárov. Pôjdeme do Nitrianskej katedrály na svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. Info na detských stretkách...

Farský kostol

Služby lektorov vo farskom kostole na mesiac NOVEMBER 2016. (pdf)

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Služby lektorov vo filiálnom kostole SEPTEMBER a OKTÓBER 2016. (pdf)

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)