Dnes je:

Rozpis lektorov v PDF formáte si môžete pozrieť TU

Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje je sila Ježiša samého.

Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje je sila Ježiša samého.

LEKTORSKÁ SLUŽBA V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY

JANUÁR A FEBRUÁR 2020

Farnosť Nová Ves nad Žitavou

Kostol sv. Tomáša Becketa Nová Ves nad Žitavou

Streda 1.1.

Bohorodičky Panny Márie             Iba jedna sv. omša !!!

11:00:     Mária Horváthová, Marcela Lintnerová

Nedeľa 5.1.

  8:00:   Marta Danková, Anna Kováčová

11:00:     Monika Pristachová, Erika Koprdová

Pondelok 6.1.

Zjavenie Pána

  8:00:   Mária Kováčová, Anna Mladá

11:00:   Ondrej Kováč, Marianna Vozárová

Nedeľa 12.1.

  8:00:   Zuzana Vašková, Eva Koprdová

11:00:   Martin Frőhlich, Henrieta Frőhlichová

Nedeľa 19.1.

  8:00:   Anna Kováčová, Marta Danková

11:00:     Marcela Lintnerová, Mária Horváthová

Nedeľa 26.1.

  8:00:   Anna Mladá, Zuzana Vašková

11:00:   Erika Koprdová, Monika Pristachová,

Nedeľa 2.2.

8:00:   Eva Koprdová, Mária Kováčová

11:00:   Marianna Vozárová, Ondrej Kováč

Sobota 8.2.

VEČER!!!

17:00:     Mária Horváthová, Marcela Lintnerová

Nedeľa 9.2.

Iba jedna sv. omša !!!

11:00:   Henrieta Frőhlichová, Martin Frőhlich

Nedeľa 16.2.

  8:00: Marta Danková, Marta Kissová

11:00:   Monika Pristachová, Erika Koprdová

Nedeľa 23.2.

  8:00: Mária Kováčová, Eva Koprdová

11:00:   Ondrej Kováč, Marianna Vozárová

Streda 26.2.

Popolcová

17:00: Zuzana Vašková, Anna Mladá

Usmernenie k čítaniu prosieb:

  1. Bolo by vhodné zapájať do liturgie slávenia sv. omše miništrantov. Ak je na omši prítomný starší miništrant, prevezme čítanie prosieb.
  2. Ak nie je prítomný starší miništrant, prosby číta lektor z 1. čítania.

Pokiaľ má záujem čítať prosby niekto iný, dohodne sa s miništrantom alebo lektorom.

     Modlitba lektora:

   Všemohúci Bože, ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam. Amen.

Farský kostol

Služby lektorov vo farskom kostole na JANUÁR a FEBRUÁR 2020 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Služby lektorov vo filiálnom kostole JANUÁR až MAREC 2020 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)