Dnes je:

KRST
Máme dieťa a chceme ho pokrstiť. Ako postupovať?
-    o krst žiada rodič
-    o termíne a čase krstu sa dohodnete individuálne s kňazom
-    pred krstom sú rodičia a krstní rodičia pozvaní na prípravné stretnutie na faru
-    ak nebývate v našej farnosti, potrebujete od kňaza z vlastnej farnosti vypýtať licenciu (povolenie)
-    je vhodné mať aspoň jedného krstného rodiča
-    krstný rodič má byť pokrstený katolík, pobirmovaný, ak žije vo vzťahu, musí byť sobášený v kostole
-    prichystať treba krstnú košieľku a sviečku
-    a už iba zavolať na faru a dohodnúť si stretnutie...

Som dospelý a chcem sa dať pokrstiť. Čo treba?
-    individuálna príprava má trvať aspoň jeden rok
-    krst dospelého je spolu s birmovkou a prijatím Eucharistie
-    asi najdôležitejšie je odhodlať sa, osloviť kňaza a všetko si vysvetlíme...

BIRMOVANIE
Kedy pôjdu naše deti na birmovku?
-    pred birmovkou býva príprava, o jej začiatku sa včas dozviete v kostole
-    ak dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti, je potrebné zadovážiť mu krstný list
-    od birmovného rodiča, ktorý má byť jeden, sa vyžaduje, aby bol pokrstený katolík, pobirmovaný, ak žije vo vzťahu, musí byť sobášený v kostole

Som už dospelý a chcem ísť na birmovku. Čo mám urobiť?
-    po individuálnej príprave sa dohodneme na individuálnom termíne birmovky v niektorej z okolitých farností
-    a už iba zavolať na faru a dohodnúť si stretnutie...

EUCHARISTIA
Ako je to s prvým svätým prijímaním detí?
-    k Eucharistii môžu pristúpiť deti 3.ročníka ZŠ, ktoré navštevujú hodiny náboženstva
-    je potrebné, aby deti aj so svojimi rodičmi absolvovali farskú prípravu, o jej začiatku sa včas dozviete v kostole
-    v našej farnosti pri slávnosti prvého svätého prijímania deti sú tradične oblečené v bielej rovnošate
-    ak dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti, je potrebné zadovážiť mu krstný list
-    slávnosť prvého svätého prijímania býva v niektorú veľkonočnú nedeľu

Som dospelý a nebol som ešte na prijímaní. Čo robiť?
-    po individuálnej príprave sa dohodneme na individuálnom termíne prvého prijatia Eucharistie

Máme doma chorého, nevládneho človeka, ktorý chce prijať Eucharistiu. Čo urobiť?
-    oslovte kňaza (osobne, telefonicky), aby priniesol chorému Eucharistiu
-    zároveň môžete požiadať o svätú spoveď
-    rovnako môžete požiadať aj o sviatosť pomazania chorých

SVIATOSŤ MANŽELSTVA
Chceme sa brať. Ako postupovať?
-    o slávenia sviatostného manželstva treba žiadať aspoň 3 mesiace vopred
-    aby ste sa mohli vziať kostole, stačí, aby aspoň jeden z vás bol pokrstený katolík
-    ak ste neboli pokrstení v našej farnosti, zadovážte si nový krstný list
-    na príslušnej občianskej matrike požiadajte o uzavretie manželstva
-    pred slávením manželstva je potrebné absolvovať prípravu pre snúbencov
-    a už iba zavolať na faru a dohodnúť si čo najskôr stretnutie...

SVIATOSŤ ZMIERENIA
Kedy spovedáte?
-    na svätú spoveď môžete ísť vždy 30 minút pred svätou omšou v pracovných dňoch
-    v prvopiatkovom týždni podľa aktuálnych oznamov
-    ak potrebujete, na svätú spoveď môžete ísť kedykoľvek individuálne, stačí zatelefonovať a dohodnúť sa...

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH
Ako požiadame o túto sviatosť?
-    kedykoľvek oslovte kňaza, aby ju vyslúžil individuálne
-    stačí zavolať na faru...

POHREB
Ak nám niekto zomrie, ako postupovať?
-    pohreb môže byť najskôr po 48 hodinách od úmrtia
-    na faru treba doniesť List o prehliadke mŕtveho
-    asi by bolo vhodné čo najskôr zatelefonovať, prípadne sa zastaviť na fare
-    v nedele sa zvyčajne v našej farnosti nepochováva

Farský kostol

Služby lektorov vo farskom kostole na JANUÁR a FEBRUÁR 2020 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Služby lektorov vo filiálnom kostole JANUÁR až MAREC 2020 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)