Dnes je:

Rozpis lektorov v PDF formáte si môžete pozrieť TU

.

Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje je sila Ježiša samého.

LEKTORSKÁ SLUŽBA V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY

MÁJ 2020

Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Nová Ves nad Žitavou – Slepčany

Kostol sv. Tomáša Becketa Nová Ves nad Žitavou

1.jún – 7. jún 2020

Nedeľa 7. jún

 

 

8:00:   1. čítanie : Marta Kissová          

           2. čítanie : Anna Mladá

           Spoločné modlitby veriacich: Eva Koprdová

11:00: 1. čítanie : Martin Frőhlich

          2. čítanie : Henrieta Frőhlichová

         Spoločné modlitby veriacich: : Erika Koprdová

 

Modlitba lektora:

Všemohúci Bože, ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam. Amen.

Lektorská služba pri liturgii slova

Pri liturgickom slávení Božieho slova lektori čítajú biblické texty. Pred sv. omšou sa lektor pripraví na čítanie: prosbou o požehnanie, modlitbou, prečítaním textu viackrát, aby textu porozumel. Dobre je, ak sa lektor pripraví doma a text premedituje, aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila v srdci láska a živý záujem k Svätému písmu.

Farský kostol

Aktuálne služby lektorov vo farskom kostole TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Služby lektorov vo filiálnom kostole JÚN až AUGUST 2020 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)