Dnes je:

V pdf TU

NOVEMBER a DECEMBER 2019

Dátum

Čítanie

Meno

!!!Piatok 1. 11.

Všetkých svätých

1. čítanie

Zuzana Končalová st.

2. čítanie

Bea Fazekašová

Sobota 2. 11.

Všetkých ver. zosnulých

1. čítanie

Alena Šlezingerová

Nedeľa 3. 11.

1. čítanie

Lenka Šimončičová

2. čítanie

Daniela Lindovská

Nedeľa 10. 11.

1. čítanie

Ján Valkovič

2. čítanie

Alžbeta Valkovičová

Nedeľa 17. 11.

1. čítanie

Martina Kurkinová

2. čítanie

Andrea Koprdová

Nedeľa 24. 11.

1. čítanie

Alena Šlezingerová

2. čítanie

Zuzana Končalová st.

Sobota 30. 11. Posviacka

1. čítanie

Miloš Čaladik

2. čítanie

Daniela Lindovská

Nedeľa 1. 12.

1. adventná

1. čítanie

Lenka Šimončičová

2. čítanie

Bea Fazekašová

Nedeľa 8. 12.

2. adventná

1. čítanie

Ján Valkovič

2. čítanie

Alžbeta Valkovičová

Nedeľa 15. 12.

3. adventná

1. čítanie

Alena Šlezingerová

2. čítanie

Daniela Lindovská

Nedeľa 22. 12.

4. adventná

1. čítanie

Richard Koprda

2. čítanie

Andrea Koprdová

Utorok 24. 12.

Polnočná

1. čítanie

Jozef Koprda

2. čítanie

Zuzka Končalová ml.

Streda 25. 12.

Narodenie Pána

1. čítanie

Jozef Turček

2. čítanie

Eva Turčeková

Štvrtok 26. 12.

Sv. Štefana

1. čítanie

Zuzka Končalová st.

Nedeľa 29. 12.

1. čítanie

Martina Kurkinová

2. čítanie

Alena Šlezingerová

Utorok 31. 12. Silvester

1. čítanie

Lenka Šimončičová

Farský kostol

Služby lektorov vo farskom kostole na NOVEMBER a DECEMBER 2019 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Služby lektorov vo filiálnom kostole NOVEMBER a DECEMBER 2019 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)