Dnes je:

V sobotu 30.novembra 2019 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil obnovený kostol sv. Jána Nepomuckého v Slepčanoch. Kostol z roku 1883 prešiel za posledné tri roky komplexnou rekonštrukciou. V tejto starobylej obci sa v roku 1593 narodil Juraj Selepčéni, arcibiskup, prímas a miestokráľ Uhorska. Súčasný kostol je postavený v neoklasicistickom slohu. Pôdorysná forma kostola je jednoloďová s pristavanou sakristiou z južnej a severnej strany, s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý nízkou pruskou klenbou dosadajúcou na piliere vystupujúce z obvodového muriva – pilastre. Fasáda je členená lizénami a veža je prestrešená ihlancovou strechou. Počas konsekrácie oltára boli doň vložené relikvie sv. Jána Nepomuckého a sv. Dominika. Zaujímavosťou je súčasný oltárny obraz s názvom „Oslávenie sv. Jána Nepomuka“, ktorý pochádza z pôvodného oltára dolného kostola Nitrianskej katedrály. Oltár s obrazom bol zrušený pri prenose diela „Snímanie z kríža“, ktoré dal kedysi vytvoriť arcibiskup Juraj Selepčéni (r.1662) – v tom čase nitriansky biskup. Aká úžasná symbolika! Oltárny barokový obraz je do klasicistického priestoru zakomponovaný abstraktným umením – mozaikou dominujúcou priestoru svätyne i celého kostola.

VIDEO Z POSVIACKY TU
2019 vysviacka maly

Farský kostol

Služby lektorov vo farskom kostole na JANUÁR a FEBRUÁR 2020 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Služby lektorov vo filiálnom kostole JANUÁR až MAREC 2020 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)