Dnes je:

KRST
Máme dieťa a chceme ho pokrstiť. Ako postupovať?
-    o krst žiada rodič
-    o termíne a čase krstu sa dohodnete individuálne s kňazom
-    pred krstom sú rodičia a krstní rodičia pozvaní na prípravné stretnutie na faru
-    ak nebývate v našej farnosti, potrebujete od kňaza z vlastnej farnosti vypýtať licenciu (povolenie)
-    je vhodné mať aspoň jedného krstného rodiča
-    krstný rodič má byť pokrstený katolík, pobirmovaný, ak žije vo vzťahu, musí byť sobášený v kostole
-    prichystať treba krstnú košieľku a sviečku
-    a už iba zavolať na faru a dohodnúť si stretnutie...

Som dospelý a chcem sa dať pokrstiť. Čo treba?
-    individuálna príprava má trvať aspoň jeden rok
-    krst dospelého je spolu s birmovkou a prijatím Eucharistie
-    asi najdôležitejšie je odhodlať sa, osloviť kňaza a všetko si vysvetlíme...

BIRMOVANIE
Kedy pôjdu naše deti na birmovku?
-    pred birmovkou býva príprava, o jej začiatku sa včas dozviete v kostole
-    ak dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti, je potrebné zadovážiť mu krstný list
-    od birmovného rodiča, ktorý má byť jeden, sa vyžaduje, aby bol pokrstený katolík, pobirmovaný, ak žije vo vzťahu, musí byť sobášený v kostole

Som už dospelý a chcem ísť na birmovku. Čo mám urobiť?
-    po individuálnej príprave sa dohodneme na individuálnom termíne birmovky v niektorej z okolitých farností
-    a už iba zavolať na faru a dohodnúť si stretnutie...

EUCHARISTIA
Ako je to s prvým svätým prijímaním detí?
-    k Eucharistii môžu pristúpiť deti 3.ročníka ZŠ, ktoré navštevujú hodiny náboženstva
-    je potrebné, aby deti aj so svojimi rodičmi absolvovali farskú prípravu, o jej začiatku sa včas dozviete v kostole
-    v našej farnosti pri slávnosti prvého svätého prijímania deti sú tradične oblečené v bielej rovnošate
-    ak dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti, je potrebné zadovážiť mu krstný list
-    slávnosť prvého svätého prijímania býva v niektorú veľkonočnú nedeľu

Som dospelý a nebol som ešte na prijímaní. Čo robiť?
-    po individuálnej príprave sa dohodneme na individuálnom termíne prvého prijatia Eucharistie

Máme doma chorého, nevládneho človeka, ktorý chce prijať Eucharistiu. Čo urobiť?
-    oslovte kňaza (osobne, telefonicky), aby priniesol chorému Eucharistiu
-    zároveň môžete požiadať o svätú spoveď
-    rovnako môžete požiadať aj o sviatosť pomazania chorých

SVIATOSŤ MANŽELSTVA
Chceme sa brať. Ako postupovať?
-    o slávenia sviatostného manželstva treba žiadať aspoň 3 mesiace vopred
-    aby ste sa mohli vziať kostole, stačí, aby aspoň jeden z vás bol pokrstený katolík
-    ak ste neboli pokrstení v našej farnosti, zadovážte si nový krstný list
-    na príslušnej občianskej matrike požiadajte o uzavretie manželstva
-    pred slávením manželstva je potrebné absolvovať prípravu pre snúbencov
-    a už iba zavolať na faru a dohodnúť si čo najskôr stretnutie...

SVIATOSŤ ZMIERENIA
Kedy spovedáte?
-    na svätú spoveď môžete ísť vždy 30 minút pred svätou omšou v pracovných dňoch
-    v prvopiatkovom týždni podľa aktuálnych oznamov
-    ak potrebujete, na svätú spoveď môžete ísť kedykoľvek individuálne, stačí zatelefonovať a dohodnúť sa...

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH
Ako požiadame o túto sviatosť?
-    kedykoľvek oslovte kňaza, aby ju vyslúžil individuálne
-    stačí zavolať na faru...

POHREB
Ak nám niekto zomrie, ako postupovať?
-    pohreb môže byť najskôr po 48 hodinách od úmrtia
-    na faru treba doniesť List o prehliadke mŕtveho
-    asi by bolo vhodné čo najskôr zatelefonovať, prípadne sa zastaviť na fare
-    v nedele sa zvyčajne v našej farnosti nepochováva

Farský kostol

Aktuálne služby lektorov vo farskom kostole TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Služby lektorov vo filiálnom kostole SEPTEMBER až NOVEMBER 2020 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)