Dnes je:

V nedeľu 1.decembra do našej farnosti zavítal P. Pavol Baláž, SVD, kňaz pôsobiaci 8 rokov ako misionár v Brazílii - Amazonii. Pri sv. omšiach sa s nami podelil o skúsenosť života s Ježišom v ďalekej Brazílii. Zároveň sme vo Farskom kostole zablahoželali nášmu duchovnému otcovi k jeho 40-ke. Ad multos annos!
2019 12balaz maly

Čítať ďalej: NÁVŠTEVA MISIONÁRA

V sobotu 30.novembra 2019 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil obnovený kostol sv. Jána Nepomuckého v Slepčanoch. Kostol z roku 1883 prešiel za posledné tri roky komplexnou rekonštrukciou. V tejto starobylej obci sa v roku 1593 narodil Juraj Selepčéni, arcibiskup, prímas a miestokráľ Uhorska. Súčasný kostol je postavený v neoklasicistickom slohu. Pôdorysná forma kostola je jednoloďová s pristavanou sakristiou z južnej a severnej strany, s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý nízkou pruskou klenbou dosadajúcou na piliere vystupujúce z obvodového muriva – pilastre. Fasáda je členená lizénami a veža je prestrešená ihlancovou strechou. Počas konsekrácie oltára boli doň vložené relikvie sv. Jána Nepomuckého a sv. Dominika. Zaujímavosťou je súčasný oltárny obraz s názvom „Oslávenie sv. Jána Nepomuka“, ktorý pochádza z pôvodného oltára dolného kostola Nitrianskej katedrály. Oltár s obrazom bol zrušený pri prenose diela „Snímanie z kríža“, ktoré dal kedysi vytvoriť arcibiskup Juraj Selepčéni (r.1662) – v tom čase nitriansky biskup. Aká úžasná symbolika! Oltárny barokový obraz je do klasicistického priestoru zakomponovaný abstraktným umením – mozaikou dominujúcou priestoru svätyne i celého kostola.

VIDEO Z POSVIACKY TU
2019 vysviacka maly

Tradičná púť na Studničke v Novej Vsi nad Žitavou vyvrcholila v nedeľu 25.8.2019 sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy. Počas víkendu sa na Studničke vystriedalo niekoľko tisíc pútnikov, ktorí pri Panne Márii Kráľovnej prišli oslavovať Nebeského Otca. Pán požehnal tohtoročnej púti príjemné počasie, čo sa odrazilo aj na hojnej účasti pútnikov zo širokého okolia. Dovidenia o rok!

Záznam svätej omše v archíve TV LUX TU
studnicka put2019 small

Pri kaplnke sv. Urbana v Novej Vsi nad Žitavou sme patróna viníc oslávili sv. omšou aj v roku 2019.
Urbanka nvnz 2019 maly

Patróna viníc sme si v roku 2019 uctili aj na vinicicach v Slepčanoch. Nech Pán požehná tohtoročnú úrodu!
urbanka slepcany 2019 maly

V nedeľu 9.júna sme si urobili taký svoj "malý" deň rodiny na Vrchhore pri Skýcove. Hry, súťaže, opekačka a najmä rodinky...
denrodiny farsky 2019 maly

Farský kostol

Aktuálne služby lektorov vo farskom kostole TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Služby lektorov vo filiálnom kostole JÚN až AUGUST 2020 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)