Dnes je:

Rozpis lektorov v PDF formáte si môžete pozrieť TU

.

Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje je sila Ježiša samého.

LEKTORSKÁ SLUŽBA V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY

JÚN 2020

Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Nová Ves nad Žitavou – Slepčany

Kostol sv. Tomáša Becketa Nová Ves nad Žitavou

Štvrtok 11. jún

Prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi

18:00  1. čítanie : Mária Kováčová

             2. čítanie : Monika Pristachová                        Spoločné modlitby veriacich: Anna Kováčová

Nedeľa 14.jún

8:00:     1. čítanie : Zuzana Vašková

             2. čítanie : Marta Danková          

             Spoločné modlitby veriacich: Anna Mladá          

11:00: 1. čítanie : Mária Horváthová      

           2. čítanie : Marcela Lintnerová

           Spoločné modlitby veriacich: Ondrej Kováč          

Nedeľa 21.jún

8:00:   1. čítanie : Eva Koprdová

           2. čítanie : Marta Kissová          

           Spoločné modlitby veriacich: Mária Kováčová

11:00: 1. čítanie : Erika Koprdová          

           2. čítanie : Martin Frőhlich

       Spoločné modlitby veriacich: Henrieta Frőhlichová

Nedeľa 28.jún

8:00:   1. čítanie : Anna Kováčová

           2. čítanie : Zuzana Vašková        

           Spoločné modlitby veriacich: Marta Danková          

11:00: 1. čítanie : Marianna Vozárová

           2. čítanie : Mária Horváthová      

       Spoločné modlitby veriacich: Marcela Lintnerová

Pondelok 29. jún

Sv. Petra a Pavla

       1. čítanie : Anna Mladá                    

       2. čítanie : Erika Koprdová          

         Spoločné modlitby veriacich: Monika Pristachová            

Modlitba lektora:

Všemohúci Bože, ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam. Amen.

Lektorská služba pri liturgii slova

Pri liturgickom slávení Božieho slova lektori čítajú biblické texty. Pred sv. omšou sa lektor pripraví na čítanie: prosbou o požehnanie, modlitbou, prečítaním textu viackrát, aby textu porozumel. Dobre je, ak sa lektor pripraví doma a text premedituje, aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila v srdci láska a živý záujem k Svätému písmu.

Farský kostol

Aktuálne služby lektorov vo farskom kostole TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Služby lektorov vo filiálnom kostole JÚN až AUGUST 2020 TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)