Dnes je:

Lektori v PDF TU

Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje je sila Ježiša samého.

 

 

LEKTORSKÁ SLUŽBA V NEDELE A PRIKÁZANÉ SVIATKY

 NOVEMBERM, DECEMBER 2020, JANUÁR 2021

Farnosť Nová Ves nad Žitavou

Kostol sv. Tomáša Becketa Nová Ves nad Žitavou

Nedeľa 22.november

 

  8:00: 1. čítanie : Anna Mladá

           2. čítanie : Marta Kissová          

           Spoločné modlitby veriacich: Eva Koprdová

11:00: 1. čítanie : Monika Pristachová

           2. čítanie : Ondrej Kováč         

         Spoločné modlitby veriacich: Marianna Vozárová

Nedeľa 29. november

 

 8:00:  1. čítanie : Marta Danková          

           2. čítanie : Mária Kováčová

           Spoločné modlitby veriacich: Zuzana Vašková

11:00: 1. čítanie : Mária Horváthová          

           2. čítanie : Marcela Lintnerová

         Spoločné modlitby veriacich: Erika Koprdová

      

DECEMBER

 

Nedeľa 6.december

 

  8:00  1. čítanie : Anna Kováčová

            2. čítanie : Anna Mladá

            Spoločné modlitby veriacich: Marta Danková  

11:00  1. čítanie : Henrieta Frőhlichová

            2. čítanie : Eva Koprdová

            Spoločné modlitby veriacich: Martin Frőhlich

Utorok  8.december

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

           1. čítanie : Zuzana Vašková

           2. čítanie : Ondrej Kováč         

           Spoločné modlitby veriacich: Anna Mladá

Sobota 12.december

 

17.00  1. čítanie : Erika Koprdová          

            2. čítanie : Mária Horváthová                    

            Spoločné modlitby veriacich: Marcela Lintnerová

Nedeľa 13.december

Iba jedna sv. omša !!!

  8:00   1. čítanie : Marta Danková  

            2. čítanie : Zuzana Vašková

            Spoločné modlitby veriacich: Mária Kováčová

Nedeľa 20.december

 

  8:00  1. čítanie : Anna Mladá

            2. čítanie : Anna Kováčová

            Spoločné modlitby veriacich: Eva Koprdová

11:00  1. čítanie : Monika Pristachová

            2. čítanie : Marianna Vozárová 

            Spoločné modlitby veriacich: Mária Horváthová                    

Štvrtok 24.december

Polnočná

24:00  1. čítanie : Ondrej Kováč         

            2. čítanie : Henrieta Frőhlichová         

            Spoločné modlitby veriacich Martin Frőhlich

Piatok 25. december

Narodenie Pána

11:00  1. čítanie : Mária Kováčová 

            2. čítanie : Erika Koprdová          

            Spoločné modlitby veriacich: Marianna Vozárová 

Sobota 26.december

Sv. Štefana

Iba jedna sv. omša !!!

11:00  1. čítanie : Marcela Lintnerová

            2. čítanie : Marta Danková  

            Spoločné modlitby veriacich: Anna Kováčová

Nedeľa 27.december

 

  8:00  1. čítanie : Eva Koprdová

            2. čítanie : Mária Kováčová 

            Spoločné modlitby veriacich: Zuzana Vašková

11:00  1. čítanie : Mária Horváthová                    

            2. čítanie : Ondrej Kováč         

            Spoločné modlitby veriacich: Monika Pristachová 

Utorok 29.december

Sv.Tomáš Becket

17:00  1. čítanie : Marianna Vozárová            

            2. čítanie : Marcela Lintnerová

            Spoločné modlitby veriacich: Erika Koprdová  

Streda 30.december

Výročie posviacky chrámu

17:00  1. čítanie : Martin Frőhlich

            2. čítanie : Monika Pristachová

            Spoločné modlitby veriacich: Henrieta Frőhlichová

JANUÁR

Piatok 1.január

Bohorodičky Panny Márie              Iba jedna sv. omša !!!

11.00   1. čítanie : Anna Mladá

             2. čítanie : Eva Koprdová

             Spoločné modlitby veriacich: Marta Danková  

Nedeľa 3.január

 8:00    1. čítanie : Monika Pristachová

             2. čítanie : Mária Horváthová                    

             Spoločné modlitby veriacich: Mária Kováčová 

11:00   1. čítanie : Erika Koprdová          

             2. čítanie : Marianna Vozárová            

             Spoločné modlitby veriacich: Marcela Lintnerová

Streda 6.január

Zjavenie Pána

  8:00   1. čítanie : Anna Kováčová

             2. čítanie : Zuzana Vašková

             Spoločné modlitby veriacich: Eva Koprdová

11:00   1. čítanie : Henrieta Frőhlichová

             2. čítanie : Martin Frőhlich

             Spoločné modlitby veriacich: Ondrej Kováč         

Nedeľa 10.január

  8:00   1. čítanie : Mária Kováčová 

             2. čítanie : Marta Danková  

             Spoločné modlitby veriacich: : Anna Mladá

11:00   1. čítanie : Marcela Lintnerová

             2. čítanie : Erika Koprdová           

             Spoločné modlitby veriacich: Monika Pristachová

Nedeľa 17.január

 

   8:00  1. čítanie : Eva Koprdová

             2. čítanie : Anna Kováčová

             Spoločné modlitby veriacich: Zuzana Vašková

11:00   1. čítanie : Ondrej Kováč          

             2. čítanie : Henrieta Frőhlichová

             Spoločné modlitby veriacich: Marianna Vozárová            

Nedeľa 24.január

 

  8:00   1. čítanie : Marta Danková                     

             2. čítanie : Anna Mladá

             Spoločné modlitby veriacich: Mária Horváthová 

11:00   1. čítanie : Monika Pristachová

             2. čítanie : Marcela Lintnerová

             Spoločné modlitby veriacich: Martin Frőhlich

Nedeľa 31.január

  8:00   1. čítanie : Zuzana Vašková

             2. čítanie : Mária Kováčová 

             Spoločné modlitby veriacich Anna Kováčová

11:00   1. čítanie : Marianna Vozárová            

             2. čítanie : Ondrej Kováč

            Spoločné modlitby veriacich: Erika Koprdová          

 

Všemohúci Bože,

ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma, aby som zreteľne prednášal(a) slová  Svätého písma a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam. Amen.

 

* Ak nemôžete prísť na svätú omšu podľa rozpisu, je potrebné zabezpečiť za seba náhradu.

Farský kostol

Aktuálne služby lektorov vo farskom kostole TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Aktuálne služby lektorov vo filiálnom kostole TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)